Biuro tłumaczeń – pomysł na biznes dla Mam

Dla Mam, które dobrze znają przynajmniej jeden język obcy, dobrym pomysłem może być otwarcie własnego biura tłumaczeń. Jeśli nie masz doświadczenia w biznesie i odpowiednich środków finansowych, najbezpieczniejszym rozwiązaniem może okazać się wirtualne biuro tłumaczeń, w którym zlecenia są pozyskiwane i realizowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Do prowadzenia takiej działalności , oczywiście oprócz świetnej znajomości języka obcego, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Jeśli skala działalności się powiększy, będzie można myśleć o nawiązaniu współpracy z innymi tłumaczami oraz ewentualnie o wynajęciu lokalu biurowego. Na początku, dopóki nie masz doświadczenia i grona lojalnych klientów, nie warto wpędzać się w koszty. Zdobywanie pierwszych doświadczeń w branży możesz rozpocząć od współpracy z już istniejącymi na rynku biurami tłumaczeń. Współpraca taka może odbywać się na zasadzie prowadzenia jednoosobowej indywidualnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie) lub też na umowę zlecenie, jeśli w Twoim wypadku byłoby to bardziej opłacalne.

PKD

Jeśli zdecydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej, we wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będziesz wpisywać odpowiedni numer PKD. PKD dla działalności związanej z tłumaczeniami to 74.30.Z

Wymogi dla działalności związanej z tłumaczeniami

Prowadzenie działalności w zakresie tłumaczeń, za wyjątkiem tłumaczeń przysięgłych, nie jest w żaden sposób ograniczone obowiązkiem uzyskania pozwoleń, koncesji czy certyfikatów. Twoje kwalifikacje zweryfikuje sam rynek, a dokładniej Twoi klienci. Nie musisz mieć skończonych studiów lingwistycznych, choć niewątpliwie byłyby one dodatkowym atutem. Legitymowanie się certyfikatem językowym na poziomie C1/C2 wydaje się być niezbędnym minimum.

Studia podyplomowe dla tłumaczy

Jeśli myślisz o studiach lingwistycznych o specjalności nauczycielskiej czy o jeszcze lepiej o studiach translatorskich, wiedz, że w wielu dużych miastach istnieje możliwość ukończenia takich studiów w trybie podyplomowym. Takie studia oferuje na przykład

 • w Warszawie:

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Podyplomowe LSW

Uniwersytet SWPS

http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/tlumaczenia/jezyk-angielski-tlumaczenia-uwierzytelnione-i-prawnicze; http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/tlumaczenia;

Uniwersytet Warszawski

https://www.ils.uw.edu.pl/index.php?id=80

 • w Trójmieście: Uniwersytet Gdański

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/oferta/wydzial_filologiczny

 • we Wrocławiu: Uniwersytet Wrocławski
 • w Toruniu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

http://www.pskt.umk.pl/

 • w Lublinie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny

http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,tlumaczenia-poswiadczone-i-specjalistyczne-jez-angielski-niemiecki-francuski-rosyjski-,22589.chtm
http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,translatoryka,7063.chtm

 • w Poznaniu: Uniwersytet Adama Mickiewicza

http://wa.amu.edu.pl/spkts/home.html

Oczywiście łatwiej będzie Ci funkcjonować na rynku translatorskim, kiedy już zbierzesz pierwsze rekomendacje od zadowolonych klientów. Potwierdzenie Twoich kwalifikacji poprzez uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego niewątpliwie będzie wzbudzać większe zaufanie co do Twoich umiejętności niż wyłącznie posiadany przez Ciebie certyfikat językowy. Odpłatną pomoc w przygotowaniu do egzaminu tłumacza przysięgłego języka angielskiego oferuje na przykład Legal English Studio http://legalenglishstudio.pl/kursy/. Natomiast ciekawy blog o tłumaczeniu prawniczym i sądowym znajdziesz tutaj: http://www.tlumaczeniaprawnicze.com.pl/2011/05/25/tlumacz-przysiegly-gdzie-na-studia/

Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przysługuje po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Od czasu ułatwienia dostępu do niektórych zawodów, tłumacze przysięgli nie muszą mieć skończonych studiów lingwistycznych, muszą jednak spełniać inne warunki takie jak:
1. obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2. znajomość języka polskiego;
3. pełna zdolność do czynności prawnych;
4. niekaralność, tj. osoba, która ubiega się o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych, nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5. ukończone studia wyższe;
6. złożony z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Uprawnienie tłumacza przysięgłego reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/informacje-dla-osob-pragnacych-uzyskac-prawo-do-wykonywania-zawodu-tlumacza-przysieglego/

Programy translatorskie

Niektórzy tłumacze wspomagają swoją pracę programami translatorskimi – CAT Computer Assisted/Aided Translation – Tłumaczenie Wspomagane Komputerowo lub MT – Machine Translation – Tłumaczenie Maszynowe. Więcej na temat tłumaczenia wspomaganego komputerowo i maszynowego możesz przeczytać tutaj:

 • https://supertlumacz.pl/wady-technologii/
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umaczenie_wspomagane_komputerowo;
 • http://web.archive.org/web/20110427234845/http://kf.mish.uw.edu.pl/kog/kog_seb.pdf;
 • http://mariuszstepien.net/pub/catlinks_pol.pdf

Poszukiwanie niszy

Na rynku tłumaczeń panuje ogromna konkurencja, ale gdzie jej nie ma? Chyba tylko w branżach, które nie są dochodowe. Skoro inni z sukcesem działają na tym rynku, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe. Pomocne może być znalezienie własnej, określonej specjalizacji translatorskiej. Mogą to być tłumaczenia specjalistyczne na przykład z zakresu prawa, finansów, medycyny i farmacji, tłumaczenia techniczne, tj. elektronika, informatyka, budowa maszyn lub dla kontrastu tłumaczenia literackie, które niewątpliwie wymagają nie tylko umiejętności tłumaczeniowych ale i pewnej dozy literackiego talentu. Niezbędne jest oczywiście fachowe słownictwo, zorientowanie w danej tematyce, znajomość branży. Być może ukończony przez Ciebie kierunek studiów dałoby się połączyć z nabyciem wyjątkowych umiejętności translatorskich w związanej z nim dziedzinie.

Inną propozycją specjalizacji w tłumaczeniach może być pomoc w tłumaczeniu i wydawaniu e-booków po angielsku. Warto wtedy wpierać się umijętnosciami native speakera, który dokona ewentualnej korekty Twojego tłumaczenia. Pojawia się coraz więcej wydawnictw oferujących możliwość self-publishingu, może warto nawiązać z nimi współpracę, aby mogły one zaoferować również opcję wydania książki po angielsku lub w innym języku. Przykład takiej oferty usług wydawniczych możesz znaleźć na https://www.rozpisani.pl/

Zdobywanie klientów

Niezależnie od tego czy pracujesz jako freelancer czy zakładasz firmę, własna strona internetowa i profesjonalny profil na Facebooku to dziś niezbędne minimum w budowaniu Twojego profesjonalnego wizerunku. Podstawą działania w biznesie jest jednak stworzenie swojego swojego zawodowego portfolio. Doświadczenie i rekomendacje są przecież kluczowe w zawodzie tłumacza.

Warto postarać się o znalezienie firm, które mogą polecić Cię do współpracy swoim klientom. Jeśli chcesz specjalizować się w tłumaczeniach prawniczych i biznesowych trzeba nawiązać współpracę z kancelariami prawnymi i notarialnymi, jeśli literackich – trzeba będzie przedstawić swoją ofertę wydawnictwom. Zorientuj się też czy biura rachunkowe, agencje content marketingowe i firmy webmasterskie nie potrzebują tłumaczy dla swoich klientów. Zbieraj polecenia od zadowolonych klientów, proś o kontakty, nie bój się pytać o to czy Twoi klienci znają kogoś kto może potrzebować Twoich usług. Możesz również korzystać z szeroko pojętego marketingu internetowego, sięgnąć po takie narzędzie jak e-mail marketing oraz rozdawać ulotki w miejscach, w których można spotkać potencjalnych klientów (np. w okolicach sądów i urzędów).

Różne modele biznesu

Prowadzenie działalności translatorskiej może dokonywać się na różnych zasadach i w różnych konfiguracjach:

 • współpraca freelancerska z biurami tłumaczeń i przedsiębiorcami
 • jednoosobowa indywidualna działalność gospodarcza – współpraca i samodzielne pozyskiwanie klientów
 • działalność na większą skalę, praca w większym zespole: współpraca z innymi tłumaczami i korektorami (indywidualna działalność gospodarcza lub sp. z o.o.)
 • franczyza

Jeśli nie masz doświadczenia jako tłumacz, najmniej ryzykownym pomysłem wydaje się współpraca freelancerska na umowę zlecenie z już istniejącymi biurami tłumaczeń i podejmowanie pierwszych prób poszukiwania innych klientów oraz nawiązania bezpośredniej współpracy z dużymi firmami. Warto też rozważyć założenie jednoosobowej indywidualnej działalność gospodarczej, ponieważ wielu klientów woli otrzymać fakturę, niż podpisywać umowę zlecenie. Jeśli dysponujesz sporą bazą lojalnych klientów, kolejnym krokiem może być nawiązanie współpracy z innymi tłumaczami i korektorami i pokuszenie się o zdobycie większych udziałów w rynku. Tutaj warto też rozważyć czy korzystniejsze nie byłoby założenie spółki z o.o., choć oczywiście nie jest to konieczne i działalność taka może być prowadzona jako indywidualna działalność gospodarcza.

Innym z kolei pomysłem jest działanie w sieci franczyzowej pod znaną już marką. Taką propozycję dla franczyzobiorców ma na przykład

 • AgnencjaTłumaczeń.pl
  http://www.agencjatlumaczen.pl/strefa-franczyzobiorcy.html
  http://franchising.pl/franczyza/1310/agencjatlumaczen-pl/
 • PRO Tłumaczenia
  https://protlumaczenia.pl/oferta-jezykowa-biura-tlumaczen-online/biuro-tlumaczen-franczyza/
 • CJS Tłumaczenia
  http://cjstlumaczenia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7:lorem-ipsum-dolor-sit-amet-enim&catid=9&lang=pl&Itemid=187
 • BPT Tłumaczenia
  http://www.btptlumaczenia.pl/franczyza/
 • ILS Agencja Tłumaczeń
  http://www.tlumaczymy.org/firma/franczyza
  http://portalfranczyza.pl/franczyza-ILS-Agencja-Tlumaczen-Otworz-wlasne-biuro-tlumaczen,ILS-Agencja-Tlumaczen,oferta157425.html

Zawód tłumacza, jak mało który, świetnie nadaje się do wykonywania w domu, co ma ogromne znaczenie dla mam chcących połączyć opiekę nad dzieckiem z własną aktywnością zawodową. Możliwość pracy w domu pozwala na więcej swobody i elastyczności. Oczywiście wiele zależy od tego w jakim wieku jest Twoje dziecko i ile godzin swobodnej, niezakłóconej niczym pracy możesz wygospodarować w tygodniu. Pierwszy rok życia dziecka warto poświęcić tylko dziecku i budowaniu waszej wzajemnej relacji, ale później można pomyśleć o takiej organizacji dnia, aby wygospodarować, oczywiście w zależności od Twojej osobistej sytuacji, choć kilka godzin dziennie na pracę zawodową.

Przykazania BizesMamy

Przykazania dla Biznes Mamy

Ustal priorytety

Nie po to rzucałaś pracę na etacie, żeby teraz oglądać swojego Maluszka tylko, kiedy śpi, bo musisz pracować po 16 godzin dziennie, prawda? Niestety tworzenie biznesu jest wymagające. To Ty musisz wiedzieć co w tej chwili jest dla Ciebie najważniejsze, ile czasu chcesz poświęcić na rozwój własnego biznesu a ile wolałabyś spędzać z dzieckiem. Być może, kiedy dzieci są małe, warto pogodzić się z tym, że Twoja firma będzie rozwijać się trochę wolniej.

Miej plan

Jeśli wiesz ile czasu chcesz poświecić na rozwój własnej firmy przygotuj plan działań krok po kroku. Lepszy jest plan, który można potem zmieniać niż chaotyczne działanie bez planu

Zdobądź niezbędną wiedzę

Zanim wystartujesz upewnij się, że masz przynajmniej podstawową wiedzę na temat prowadzenia biznesu. Nie warto jednak uczyć się wszystkiego i latami zwlekać ze startem własnej firmy

Trzymaj się tego, w czym jesteś najlepsza

Trzymaj się tego w czym jesteś najlepsza, resztę zlecaj innym. Nie staniesz się w krótkim czasie ekspertem od wszystkiego. Możesz się oczywiście dokształcać, pamiętaj jednak, że czasem taniej jest kupić gotową wiedzę od kogoś kto ją ma i kto może zapewnić Twojej firmie określone rezultaty.

Ładuj akumulatory

Ładowanie akumulatorów? Teoretycznie to bardzo proste: musisz tylko zadbać o odpowiednią ilość snu, regularne posiłki, odpowiednie nawadnianie, trochę sportu, najlepiej na świeżym powietrzu. W praktyce, kiedy masz małe dzieci i dodatkowo rozkręcasz własny biznes prawie niewykonalne. Zadanie dla Ciebie: jak to zrobić, żeby zadbać również o siebie, jak zrobić, żeby dbając o potrzeby innych nie zapominać o swoich?

Porównuj się tylko ze sobą

Porównywanie się z innymi jest kompletnie nieproduktywne i do niczego dobrego nie prowadzi. Porównuj się tylko ze sobą i zadbaj o to, aby te porównania wypadły na Twoją korzyść. Co mi się dzisiaj udało? Z czym radzę sobie coraz lepiej? Czego nowego się nauczyłam? Bądź po swojej stronie!

Zadbaj o wsparcie

Bycie mamą i prowadzenie biznesu to niełatwa sztuka. Szukaj wsparcia wśród przyjaciół, rodziny, znajdź mentora, który pomoże przebrnąć Ci przez trudniejsze chwile, albo kogoś zaufanego, komu można się wygadać. Poznawaj inne mamy. Zajrzyj do sąsiadów. Wyjdź z domu do ludzi, dzisiaj jest wiele grup wsparcia dla mam, dla kobiet, dla młodych przedsiębiorców. Na niektóre z nich można przyjść wraz z dzieckiem. Nie izoluj się od świata. Proś innych o pomoc. Nie musisz dawać sobie rady ze wszystkim zawsze sama. Czasem ktoś pomoże Tobie, innym razem Ty jemu.

Coachingowe umiejętności dla mam

Mama może nie tylko sama poszukiwać coachingu ale też wspierać rozwój swojego dziecka poprzez wykorzystanie umiejętności coachingowych

Dzięki rodzicielskim umiejętnościom coachingowym możemy pomóc dziecku w nauce autorefleksji, ułatwić mu  analizę pojawiających się problemów i odnajdywanie satysfakcjonujących rozwiązań. Metody i narzędzia coachingowe wpierają osobisty rozwój dziecka i pozwalają na wyzwolenie jego indywidualnego potencjału. Umożliwiają też zbudowanie głębokiej, opartej na szacunku i zaufaniu,  relacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem.

Coaching rodzicielski sprzyja budowaniu odpowiedzialności za siebie i za własne działania, wspiera budowanie poczucia własnej wartości dziecka, a także wiary we własne umiejętności i kompetencje, pomaga w jasnym formułowaniu celów, odkrywaniu różnych sposobów ich realizacji oraz w wyborze najlepszego rozwiązania.

Dobra relacja – skuteczna komunikacja – umiejętność słuchania

Podstawą udanego rodzicielstwa jest dobra relacja z własnym dzieckiem. Najważniejszą umiejętnością rodzica-coacha jest umiejętność aktywnego słuchania i zadawania inspirujących pytań. Skuteczna komunikacja jest kluczem do rodzicielskiego sukcesu.  Ktoś kiedyś powiedział: „mamy dwoje uszu i tylko jedne usta”. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko mówiło Ci to, co ważne, najpierw musisz nauczyć się go słuchać. Rozmowa coachingowa opiera się na szacunku, współczuciu, i empatii. Rodzic-Coach ma przekonanie,  że każda sytuacja ma wiele możliwych rozwiązań i że jego dziecko jest wystarczająco kompetentne, aby je odnaleźć. Jako rodzice jesteśmy zobowiązani uczyć nasze dzieci samodzielności i odpowiedzialności. Coaching rodzicielski bardzo może nam w tym pomóc.

Komunikat „JA”

Najczęstsze błędy, które zakłócają przebieg komunikacji pomiędzy rodzicami a dzieckiem to Komunikaty „Ty” zamiast komunikatów „komunikaty Ja”. Zdania zaczynające się od „Ty”, np. Ty nigdy nie wiesz, co jest zadane., Ty znów masz bałagan w pokoju, Ty jesteś niegrzeczny, Źle się zachowujesz, brzydko się odzywasz itp. są na ogół mało skuteczne ponieważ nastawiają dziecko obronnie i do nas i do samej treści komunikatu, w którym zawarta jest krytyka zachowania dziecka, a może nawet i jego osoby.

Nikt z nas nie lubi być negatywnie oceniany i dzieci nie są tu wyjątkiem.

Dlatego, jeśli chcemy wyrazić dezaprobatę znacznie lepiej jest mówić o sobie tzn. o własnych spostrzeżeniach, sądach, opiniach, odczuciach, emocjach, pragnieniach, potrzebach. Zamiast „źle się zachowujesz” lepiej powiedzieć „nie podoba mi sie twoje zachowanie”, a jeszcze lepiej starać się być bardziej konkretnym mówiąc na przykład „nie podoba mi to, że brudne skarpetki leżą na podłodze.”

Kolejne rodzicielskie zachowania, które często blokują skuteczną komunikację to*:

•    Komenderowanie i wydawanie rozkazów
•    Grożenie
•    Prawienie kazań
•    Pouczanie
•    Zawstydzanie
•    Wyśmiewanie
•    Etykietowanie
•    Porównywanie
•    Obwinianie
•    Bagatelizowanie uczuć i problemów dziecka

*(Wychowanie bez porażek, T. Gordon)

Jak zatem słuchać, aby usłyszeć własne dziecko?

Odpowiedzią jest aktywne i uważne słuchanie. Podstawowa sprawą jest nieprzerywanie dziecku, gdy mówi, chyba, że nie możemy w danej chwili słuchać. Wtedy lepiej przeprosić dziecko i zaproponować, że powrócimy do tej rozmowy w późniejszym czasie. Dobrze by było, aby nasza postawa ciała wyrażała chęć słuchania. Warto odłożyć w tym momencie to, czym się zajmujemy, odwrócić się twarzą do dziecka i utrzymywać normalny, nieprzesadnie intensywny kontakt wzrokowy. Możemy zachęcać dziecko do rozwinięcia wypowiedzi okazując zainteresowanie i wtrącając różne „acha”, „mmhhhy”, „tak?” . Słuchając powstrzymajmy się od naszych pochopnych ocen i komentarzy, a także od dawania niechcianych rad i proponowania naszych rozwiązań.

Parafraza

Bardzo pomocne jest stosowanie parafrazy. Parafraza, w najprostszym ujęciu, polega na powtórzeniu wypowiedzi dziecka naszymi własnymi słowami. „Z tego co mówisz zrozumiałam, że…”. Nie musimy obawiać się, że coś źle zrozumieliśmy, dziecko szybko nas poprawi.

Zadawanie pytań zamiast proponowania gotowych rozwiązań

Najlepszym sposobem pomocy w odnajdywaniu przez dziecko rozwiązań jest zadawanie odpowiednich pytań, które pomogą dziecku nauczyć się przewidywać skutki swoich działań.

Coaching rodzicielski – Coaching emocji

Odzwierciedlanie stanów emocjonalnych

Ważne jest też odzwierciedlanie stanów emocjonalnych dziecka i okazywanie zrozumienia dla jego uczuć: „wygląda na to, że to cię zasmuciło”, „wygląda na to, że bardzo obawiasz się tego sprawdzianu” itp. Trzeba włożyć pewien wysiłek w naukę odczytywania i nazywania emocji własnych, jak i emocji innych ludzi. Kolejnym krokiem jest nauka wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, ze wszystkie emocje są potrzebne, choć nie wszystkie są przyjemne. Mamy prawo odczuwać wszystkie emocje, także te trudne, ale nie każdy sposób ich wyrażania jest do przyjęcia. Rolą rodzica jest nauczenie dziecka jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Dzieci, które rozumieją własne uczucia i potrafią je wyrażać w sposób akceptowalny są silniejsze i lepiej radzą sobie w życiu.

Szanuj uczucia dziecka

Naucz dziecko rozpoznawać uczucia i zachęcaj je, aby rozmawiało z Tobą o swoich emocjach. Daj mu czas, aby je uważnie wysłuchać. Pokaż dziecku, że rozumiesz, co ono czuje. Pomóż dziecku zidentyfikować i nazwać emocje.

Unikaj osądzania i krytykowania emocji

Nawet jeśli nie akceptujesz zachowania dziecka, które często towarzyszy negatywnym emocjom, daj mu do zrozumienia, że wszystkie uczucia są w porządku. Podpowiedz dziecku jak może je wyrazić trudne emocje w sposób akceptowalny. Poszukajcie razem rozwiązania trudnych sytuacji. W codziennej komunikacji używaj komunikatów „JA” i mów o swoich uczuciach. To wszystko pomoże Ci zbudować lepszą relację z dzieckiem co ma szansę przełożyć się na lepsze funkcjonowanie dziecka w domu i w szkole a później w dorosłym życiu.

Własny Biznes dla mam: biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to może być dobry i wcale nie tak drogi pomysł na własny biznes dla Mam, przede wszystkim dla mam, które mają doświadczenie w księgowości i odpowiednią znajomość przepisów. Warto zatem rozważyć założenie biura rachunkowego, które będzie zajmowało się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych na przykład dla mikro-przedsiębiorców.

Zniesienie obowiązku uzyskania certyfikatu księgowego

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zniosła obowiązek posiadania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bez konieczności posiadania certyfikatów księgowych można usługowo prowadzić księgi rachunkowe, ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe oraz udzielać porad. Po wejściu w życie deregulacji, nie ma konieczności zdobywania certyfikatów księgowych.

Biuro rachunkowe może założyć każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz nie był karany za czyny z określonego katalogu przestępstw (przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości). Wcześniej wymogiem było zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie certyfikatu księgowego. Trudno jednak wyobrazić sobie prowadzenie biznesu takiego jak biuro rachunkowe bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Planując działalność biura rachunkowego zwróć też uwagę na to, że przed deregulacją ustawa o rachunkowości inaczej niż obecnie definiowała zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na początek warto wybrać węższy zakres działalności?

Jeśli to ma być biznes dla mam prowadzony jednoosobowo może najlepiej będzie zawęzić obszar działalności i skupić się na mikro-przedsiębiorcach i osobach fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Mikro-przedsiębiorca:
1) Zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i jednocześnie
2) Osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Rachunkowe biuro wirtualne

Dodatkowo warto zdecydować się na biuro wirtualne. W takim modelu Twoi klienci przesyłają Ci e-mailem skany dokumentów księgowych (zamiast jeździć z nimi do Ciebie). A ponadto są zobowiązani do przechowywania oryginałów dokumentów w swojej siedzibie, dzięki czemu nie potrzebujesz tak dużo miejsca na przechowywanie dokumentacji, jak to ma miejsce w przypadku działalności tradycyjnego biura. Całą dokumentację elektroniczną możesz trzymać na odpowiednio zabezpieczonym dysku w chmurze.

Współpraca z istniejącymi na rynku biurami rachunkowymi

Jeśli jeszcze nie masz doświadczenia w księgowości konieczne jest zrobienie przynajmniej kursu, a następnie poszukanie doświadczonego biura rachunkowego, w którym możesz zdobyć doświadczenie. Po odpowiednim przeszkoleniu możesz rozpocząć współpracę z istniejącymi już biurami księgowymi jako podwykonawca. Będziesz miała możliwość skonsultowania wątpliwości no i odpadanie Ci konieczność zdobywania klientów oraz wydatki na cele marketingowe.

Biuro rachunkowe we franczyzie

Po zdobyciu pierwszych szlifów w zawodzie, pomocą w prowadzeniu własnego biznesu mogą być gotowe systemy franczyzowe. Niektóre z nich współpracą także z osobami bez doświadczenia, ale oczywiście z odpowiednim wykształceniem,  oferując jednocześnie profesjonalne wsparcie.  Warto jednak wiedzieć, że franczyzodawcy najczęściej wymagają prowadzenia działalności w  odpowiednio przygotowanym i oznakowanym lokalu, położonym w dobrej lokalizacji. A to bardzo zwiększa koszty prowadzenia działalności, choć taki lokal stanowi niejako sam w sobie reklamę Twojego biura i całej sieci franczyzowej. Plusem jest to, że często franczyzodawcy oferują franczyzobiorcom szkolenia z księgowości (wprowadzające i uzupełniające – okresowe). Dodatkowo franczyzobiorca może liczyć na  szerokie wsparcie merytoryczne i organizacyjne, takie jak na przykład newslettery z aktualnymi zmianami, dostęp do platformy internetowej i programów księgowych w ramach franczyzy.

Najbardziej znane systemy franczyzowe dla biur rachunkowych to:

 • Tax Care
http://franchising.pl/artykul/9223/tax-care-prezentacja-systemu/
 • Tania rachunkowość
http://franchising.pl/franczyza/1587/taniarachunkowosc-pl/
 • Cafe Finanse
http://www.cafefinance.pl/franchising-cafe-finance/korzysci-z-franczyzy

Obowiązkowe OC dla biura rachunkowego

Zakładając biuro rachunkowe trzeba pamiętać o wykupieniu obowiązkowego OC dla biura rachunkowego. Można  do-ubezpieczyć się dobrowolnie (zarówno, jeśli chodzi o sumę gwarancyjną jak i czynności, w związku, z którymi powstaje zakres odpowiedzialności podlegający ubezpieczeniu).

Jeśli nie decydujesz się na pracę w sieci franczyzowej, konieczne będzie samodzielne zakupienie odpowiednich do zakresu Twojej działalności programów księgowych. Wiele usług dla biznesu, które kiedyś były bardzo drogie, dostępnych jest dzisiaj w znacznie niższych cenach w miesięcznym abonamencie, nierzadko z możliwością pracy w chmurze. Zakładając  mała firmę nie trzeba już budować serwerowni.

Oprogramowanie dla biura rachunkowego

Od kiedy prawie każdy ma w domu komputer z dostępem do internetu, założenie i prowadzenie wirtualnego rachunkowego stało się dużo prostsze. Ceny dla oprogramowania dla małych biur księgowych nie są zaporowe, dobry oprogramowanie można kupić już za kilkaset złotych.

Przykładowe informacje na temat oprogramowania dla małych biur rachunkowych znajdziesz tutaj:
http://www.sage.com.pl/rozwiazania-dla-firm/biura-rachunkowe
http://www.comarch.pl/files-pl/file_251/Comarch-ERP-Optima-cennik-biura-rachunkowe.pdf
http://www.wapro.pl/wapro/biura-rachunkowe
https://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/oferta_dla_biur_rachunkowych.html
http://www.biznesmen.com.pl/biura-rachunkowe

Najwięksi dostawcy oprogramowania dla biur rachunkowych często oferują możliwości korzystania z usługi w chmurze (miesięczny abonament, który jest stosunkowo tani). Można spotkać się również z ofertą promocji naszego biura rachunkowego na stronie producenta oprogramowania, w ramach zakupionego oprogramowania.

Istnieją też darmowe programy do prowadzenia ksiąg rachunkowych również dla biur rachunkowych, takie jak:
http://ftpa.pl/program-ksiegowy/darmowy-program-ksiegowy.html?gclid=CNHViJ_f-M8CFYfbcgodUCkNFw, http://pit.saov.pl/?program-ksiegowy
http://www.eprowadzeniebiura.pl/?gclid=CLLK_NLf-M8CFQEo0wodVJEAcw

Rozwiązania ułatwiające pracę księgowej:

Automatyczne skanowanie

Zajrzyj też na http://ksiegowosc.skanuj.to/?gclid=CJfl3Yjg-M8CFUd5cgodAP8OzA. Na tej stronie jest ciekawe rozwiązanie (płatne) ułatwiające automatyczne wprowadzanie skanów dokumentów do systemu księgowego (skany dokumentów mogą być w wielu formatach, nie tylko PDF, ale też jpg, png, tiff, oprogramowanie współpracuje z najbardziej znanymi programami księgowymi.

Śledzenie zmian w przepisach

Inną interesującą propozycją, pozwalającą śledzić na bieżąco zmiany w przepisach może być Asystent Gofin http://www.asystent.gofin.pl/

Skala działalności

O ile podatki są płacone od dochodu, a więc mają związek ze skalą prowadzonej przez Ciebie działalności, o tyle ZUS jest kwotą stałą. Oczywiście na początku działalności (jeśli wcześniej nie prowadziłaś działalności gospodarczej) można skorzystać z preferencyjnego Z tym, że to udogodnienie kończy się po dwóch latach. Wielu przedsiębiorców po upływie 2 lat działalności jest zmuszonych zamknąć firmę, właśnie z tego względu, że nie są w stanie ponosić bieżących kosztów ZUS.

Musisz zatem osiągnąć taką skalę działalności, która pozwoliłaby Ci ten ZUS opłacić. A to może być trudne, jeśli jedną ręką kołyszesz wózek z dzikiem a drugą próbujesz księgować dokumenty. Tym bardziej, że gdzie jak gdzie, ale w biznesie księgowym wszystko musi być zrobione na czas i w określonym terminie. Specyfika tego biznesu polega też na tym, że są dni, kiedy spływa niewiele dokumentów i takie, kiedy dokumenty od klientów się piętrzą. Trzeba rzucić wszystko i księgować. Zmorą księgowych są nierzadko klienci, którzy dosyłają dokumenty w ostatniej chwili, często po terminie.

Warto wiedzieć, że działalność w zakresie prowadzenia biura rachunkowego daje się świetnie połączyć z działalnością w zakresie sprzedaży ubezpieczeń (warunek to odpowiednia wiedza i doświadczenie).

Biuro rachunkowe – Biznes dla młodej mamy

Tym niemniej biznes ten jest możliwy do prowadzenia przez młodą mamę o ile zapewnisz sobie choć kilka spokojnych godzin pracy. Jeśli możesz zaangażować do pomocy babcię lub dziadka albo wymieniać się opieką nad dziećmi z inną mamą choić kilka godzin w ciągu dnia, Twój biznes może całkiem dobrze funkcjonować. Natomiast mamom, których dzieci chodzą już do przedszkola lub szkoły praca taka daje więcej możliwości układania grafiku dnia zgodnie ze swoimi potrzebami i większą elastyczność niż zwykła praca na etacie.  Szczególnie, jeśli, w miły sposób, przyzwyczaisz swoich klientów do tego, żeby w bieżących sprawach, przebiegających standardowo, kontaktowali się z Tobą przede wszystkim emaliowo, a nie telefonicznie.

PKD

Przy rejestracji własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biura rachunkowego należy wpisać nr PKD 69.20.Z, jako główny kod prowadzonej działalności. (Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe). Pamiętaj, że ten kod nie obejmuje np. przetwarzania danych.

Biuro rachunkowe – dobry pomysł na biznes dla mam

Biuro rachunkowe jako pomysł na biznes dla mam? To jeszcze nigdy nie był tak łatwy w realizacji i tak szeroko dostępny pomysł na biznes. Niestety ma to również swoje minusy, takie jak ogromna konkurencja na tym rynku, głównie cenowa. Jednak dobra księgowa jest na wagę złota. Dlatego warto inwestować w swoje kwalifikacje i rzetelną pracą budować zaufanie wśród klientów.

Biznes dla Mam: konsultant ślubny

Ciekawym pomysłem na biznes dla mam może być praca w charekterze konsultanta ślubnego. Twoim zadaniem będzie aranżacja ceremonii ślubnej i przyjęcia weselnego. Razem z parą młodą i jej rodziną, będziesz organizowała krok po kroku to wspaniałe wydarzenie w ich życiu.

Na czym polega praca konsultanta ślubnego

Trzeba będzie dokonywać wyboru urzędu stanu cywilnego, kościoła lub innego miejsca, w którym odbędzie się ceremonia zaślubin (dd 2015r. istnieje możliwość zawarcia ślubu poza urzędem stanu cywilnego). Czeka Cię organizacja restauracji lub domu weselnego, w którym odbędzie się przyjecie weselne. Będziesz musiała, w porozumieniu z parą młodą dokonać wybóru menu, zamówić tort weselny, zorganizować oprawę muzyczną, fotografa, kamerzystę, dekoracje, kwiaty, zaproszenia, transport pary młodej i gości, ewentualnie trzeba będzie pomyśleć o zakwaterowaniu gości, jeśli jest taka potrzeba. Ważna jest także stylizacja państwa młodych i organizacja innych dodatkowych atrakcji, oczywiście wszystko według życzeń. Koniecznością będzie zbudowanie bazy sprawdzonych i zaufanych dostawców oraz podwykonawców, z którymi się będziesz współpracować oraz wynegocjowanie jak najkorzystniejszych upustów i rabatów dla państwa młodych.

Potrzebne umiejętności / wykształcenie

Umiejętności  i cechy charakteru potrzebne w tym biznesie to przede wszystkim takt i wysoko kultura osobista, otwartość na potrzeby innych, uczciwość, umiejętność słuchania i dopasowywania oferty do potrzeb klientów, dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne, umiejętność optymalnego, jak najkorzystniejszego dla młodej pary wykorzystania budżetu, jakim dysponują młodzi, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania stacji trudnych i błyskawicznego podejmowania decyzji, solidność i odpowiedzialność, ale także kreatywność i zmysł estetyczny. Trzeba pamiętać, że dla każdej młodej pary jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu, tu nie ma miejsca na eksperymenty, wpadki i potknięcia, cała uroczystość musi przebiegać bez zarzutu. W tym zawodzie pomaga doświadczenie w agencji eventowej. Trzeba posiadać chęć ciągłego rozwoju i śledzenia najnowszych trendów ślubnych, śledzić to co się dzieje w branży ślubnej, nadążać za konkurencją.

Trudności i przeszkody
W Polsce wciąż jeszcze niewielki odsetek par decyduje się na skorzystanie z usług konsultanta ślubnego. I są to głównie pary z wielkomiejskich ośrodków. Trzeba liczyć się z sezonością realizacji usług: większość ślubów ma miejsce w ciepłych miesiacach od wiosny do jesieni. Własny smochód i tzw. czynne prawo jazdy jest w tej profesji koniecznością.

Plusy
Ten biznes nie wymaga ogromnych nakładów, jeśli nie planujesz od razu otwierania wielkiej agencji ślubnej. Większość kosztów będą stanowiły wydatki na marketing, ale jeśli masz dużo znajomych w wieku 25 – 35 lat, pozyskiwanie klientów będzie łatwiejsze. Proś znajomych i klientów, aby polecali Cię swoim znajomym. Oczywiście musisz mieć profesjonalnie wyglądającą stronę internetową i profil, przynajmniej na Facebooku. Ale profesjonalnie wyglądająca nie musi oznaczać droga. Inne plusy to możliwość elastycznego organizowania sobie godzin pracy oraz radość i emocje towarzyszące organizacji takiego wydarzenia.

Poniżej znajdziesz adresy stron, które mogą przydać się w bliższym poznaniu specyfiki branży ślubnej:

Blogi ślubne
http://weddingsisters.pl/blog-slubny-poradami-inspiracjami-weselnymi/
http://www.atrakcyjne-wesele.pl/
http://blog-pozyczoneiniebieskie.pl/
http://www.bajkowechwile.pl/
http://wedding-room.blogspot.com/
http://www.blog-madameallure.pl/
http://www.blog-madameallure.pl/

KURSY na konsultanta ślubnego
http://weddingacademy.pl/
http://decoramoracademy.pl/
http://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy/konsultant-slubny
http://www.gowork.pl/kursy-i-szkolenia/kursy-zawodowe/kurs-konsultant-slubny-zawod-z-pasja-24-h-127?gclid=CMicnZ2Otc4CFUMTGwodCs4Byw
http://cdz.edu.pl/kursy/136/kurs-konsultanta-slubnego?gclid=CJCunLKOtc4CFQoz0wodVD0JrA
http://kurs.konsultant-slubny.com/
http://eurekaszkola.kei.pl/kursy-zawodowe/580-konsultant-slubny.html

Franczyza
http://perfectmoments.pl/franczyza.html
http://www.slubnapracownia.pl/
http://konsultant-slubny.com/franczyza/
http://perfectday.pl/franczyza/

PKD

Co do prowadzenia działalności w charakterze konsultanta ślubnego, nie ma tu żadnych prawnych obostrzeń, takich jak na przykład konieczność uzyskania licencji czy koncesji. Nie ma też przeszkód, aby była to działalność prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Dokonując rejestracji i wypełniając formularz rejestracyjny będziesz zobowiązana określić przedmiot swojej działalności zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Działalności PKD. Nie ma kodu PKD, w którym bezpośrednio wymienia się działalność konsultanta ślubnego. Wydaje się, że najodpowiedniejszym kodem PKD dla działalności w charakterze konsultanta ślubnego będzie 74.90.Z lub ewentualnie 93.29.Z.

Pomysł na Biznes dla Mam: franczyza

Na urlopie macierzyńskim wiele mam z niepokojem myśli o powrocie do pracy na pełny etat.  Mamy marzą o własnym biznesie, który z jednej strony pomógłby im rozwinąć skrzydła, a z drugiej pozwolił spędzać więcej czasu z dzieckiem. Chcą mieć więcej elastyczności w planowaniu pracy, szukają nowych wyzwań i pragną, aby ich zarobki zależały nie od tylko od czasu spędzonego w pracy, ale przede wszystkim od osiąganych przez nie wyników.

Nierzadko już w momencie urodzenia dziecka kobiety mają już wiele cennych umiejętności i spore doświadczenie zawodowe, które mogłyby wykorzystać we własnym biznesie. Niestety bywa, że przeszkodą na drodze do sukcesu w jest brak doświadczenia w prowadzaniu własnej firmy.  W takim wypadku dobrym pomysłem na biznes dla mam może być wybór sprawdzonego systemu franczyzowego.

Franczyza to biznes prowadzony przez franczyzobiorcę zgodnie z koncepcją franczyzodawcy.  Franczyzodawca powinien zapewnić odpowiednie wsparcie w prowadzeniu biznesu: szkolenia, towar i potrzebne materiały marketingowe oraz pomoc w pozyskiwaniu klientów. Wybierając franszyzę trzeba liczyć się z mniejszymi lub większymi opłatami za przystąpienie do systemu franczyzowego. Szczegółowe warunki współpracy określa pisemna umowa. Dobra franczyza opiera się na sprawdzonym już i odnoszącym sukcesy modelu biznesowym, choć czasem, ze względu na niższe opłaty franczyzowe, znacznie lepiej jest wybrać początkujący system franczyzowy, o ile model biznesu jest obiecujący.

Niewątpliwie niezbędne będzie uzupełnienie wiedzy na temat zakładania i prowadzenia własnego biznesu. W Internecie znajdziesz mnóstwo podpowiedzi, stron z poradami dotyczącymi prowadzenia własnego biznesu, darmowych i płatnych szkoleń zarówno stacjonarnych jak i internetowych. Wśród nich wyróżniają się darmowe szkolenia Akademii PARP http://www.akademiaparp.gov.pl/.  Natomiast w szkoleniach dla franczyzobiorców (ale też dla franczyzodawców) specjalizuje się PROFIT SYSTEM, który prowadzi Akademię Franczyzy, więcej szczegółowych informacji na temat Akademii znajdziesz na stronie http://franczyza.eu/ . Inną tego typu ofertą jest ARS – Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych http://www.arss.com.pl/pl.

Dobry wybór systemu franczyzowego, zgodny z Twoimi umiejętnościami a także możliwościami, jest podstawą. Propozycje biznesu franczyzowego, które mnie wydały się interesujące to:

Centrum Korepetycyjne Edun – Edun Korepetycje
Propozycja szczególnie atrakcyjna dla mam, które zamierzają zatrudnić zespól korepetytorów a jednocześnie same chciałyby udzielać korepetycji na przykład z języka obcego. Franczyzobiorca otrzymuje oczywiście możliwość korzystania z nazwy, marki oraz logo „EDUN Korepetycje”, a ponadto dostęp do platformy online umożliwiającej prowadzenie korepetycji przez internet, stronę internetową swojego centrum korepetycyjnego, dostęp do systemu zapewniającego efektywną metodykę prowadzonych korepetycji, podręcznik standardów (know-how), pomoc przy wyborze lokalizacji oraz w rekrutacji korepetytorów, szkolenie i coaching, pomoc w organizacji działań marketingowych, doradztwo organizacyjne przez pierwsze 12 miesięcy. Więcej na  http://edun.pl/korepetycje-franczyza.html

BIO i EKO – e-franczyza
Sklep internetowy ze zdrową żywnością, naturalnymi kosmetykami i środkami czystości. Firma zapewnia produkty oraz pełną obsługę magazynowo-logistyczną. Więcej na http://hurt.bioieko.pl/pl/i/e-FRANCZYZA/10

Kreatywne Maluchy – organizacja warsztatów plastycznych dla dzieci połączona ze sprzedażą produktów. Franczyzodawca oferuje między innymi wsparcie szkoleniowe i marketingowe, niski koszt inwestycji, pomoc przy urządzaniu i planowaniu wystroju wyspy handlowej, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie w akcjach reklamowych i promocyjnych; promocję i reklamę lokalną oraz ogólnokrajową na stronie www.kreatywnemaluchy.pl, więcej na http://kreatywnemaluchy.pl/

Modry Słoń – ciekawa propozycja, a do tego niski próg inwestycji, biznes polega na składaniu i bezpośredniej sprzedaży książeczek dla dzieci, w których bohaterami są sami czytelnicy czyli dzieci wymienione z imienia i nazwiska. Więcej na https://modryslon.com.pl/Agencja Promocji Internetowej Eurobrand
Program franczyzowy dotyczy osób zainteresowanych rozwojem biznesu polegającego na pozycjonowaniu stron internetowych (SEO). Firma nie wymaga od kandydatów doświadczenia w pozycjonowaniu, w ramach opłat franczyzowych oferowane są specjalistyczne szkolenia. Atutem tej propozycji jest brak stałej opłaty miesięcznej, firma pobiera jedynie prowizję od przychodów. Kolejnym plusem jest relatywnie niski koszt rozpoczęcia współpracy. Wymagana jest umiejętność tworzenia stron internetowych. Więcej na http://www.eurobrand.pl/franczyza

Jak zarejestrować firmę

Krok – 1

Aby zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą, należy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1 (zamiast dotychczasowego formularza EDG). CEIDG jest ogólnodostępną bazą danych o osobach prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Wpis do CEIDG nie podlega opłacie. Wniosek CIDG-1 służy nie tylko wpisowi do Ewidencji, ale stanowi jednocześnie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, GUSu oraz ZUSu lub KRUSu.

Dodatkowo, 0d 1 lipca 2011 każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG może zarejestrować swoją firmę przez Internet.

Aby zarejestrować firmę przez Internet należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, nową formę autoryzacji dostępną w urzędach wojewódzkich, urzędach skarbowych oraz wybranych oddziałach ZUS.

Aby uzyskać zaufany profil należy:

 • założyć konto na platformie ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) http://epuap.gov.pl/wps/portal/;
 • zalogować się na platformie ePUAP;
 • wypełnić wniosek o założenie profilu;
 • celem potwierdzenia tożsamości udać się do punktu potwierdzającego profil.

Możesz też wypełnić wniosek elektronicznie a następnie udać się do urzędu gminy, jedynie w celu jego osobistego podpisania. Jeśli nie chcesz dokonać rejestracji przez internet, nadal masz oczywiście możliwość osobistego stawiennictwa w urzędzie gminy wypełnienia tamże wniosku i bezpośredniego złożenia go w urzędzie gminy.

Więcej informacji na temat zasad wypełniania i składania wniosku CEIDG-1 znajdziesz na stronie

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?f;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

oraz

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Krok 2 – Główny Urząd Statystyczny (regon – uproszczono)

Kiedyś z Wpisem do ewidencji bezpłatnie GUS nadawał nr statystyczny REGON, obecnie procedurę „uproszczono”, wniosek CEIDG-1 jest równocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON. Numer regon dostępny będzie na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl/regon i stamtąd możesz go wydrukować. Dodatkowo, Urząd Statystyczny wydaje zaświadczenia o nadanym numerze regon na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Krok 3 – Firmowa pieczątka i wizytówki

Uwaga! jeśli prowadzisz firmę w ramach osobistej działalności gospodarczej, NIP firmy jest taki jak twój indywidualny nr NIP. Jeśli nie masz potwierdzenia nadania numeru NIP, wystąp do Urzędu Skarbowego o stosowny dokument.

Krok 4 – pieczątki i wyzytówki

Choć nie jest to obowiązkowe, dobrze jest wyrobić sobie firmową pieczątkę, na której powinny się znaleźć następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba firmy, numer REGON, nr NIP, możesz dodać numer wpisu do ewidencji, na pieczątce warto umieścić oprócz telefonów również adres e-mail oraz www firmy. Koszt pieczątki zależy oczywiście od rodzaju i może wahać się od 25 zł do 45 zł + VAT a czas wyrobienia zaczyna się od 1 – 3 godzin do 3 dni. Przy okazji warto też pomyśleć o wyrobieniu wizytówek.

Krok 5 – Bank

Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą nie mają obowiązku otwierania firmowego rachunku bankowego, jest on jednakże konieczny jeśli będziesz otrzymywać zwrot VATu lub dokonywać transakcji, których jednorazowa wartość przekracza równowartość 15 000 euro. Dodatkowo, choćby dla porządku i przejrzystości warto byłoby rozdzielać transakcje firmowe od prywatnych, dlatego dobrze jest założyć konto firmowe. W banku należy wypełnić formularze niezbędne do otwarcia konta. Najczęściej konieczne będzie zabranie ze sobą: dowodu osobistego, ksero wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu), ksero dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu), pieczątki. Czasem, choć nie we wszystkich bankach żądają potwierdzenia nadania numeru NIP. W większości banków możliwe jest też otwarcie konta przez internet.

Przed dokonaniem wyboru banku dobrze jest zapoznać się gruntownie z ofertami różnych banków, zwracając uwagę na wysokość opłat i prowizji, ilość punktów banku, dostępność do konta za pośrednictwem Internetu, ilość oraz jakość oferowanych usług – dodatkowe usługi często niosą ze sobą dodatkowe płatności, dlatego warto ocenić czy rzeczywiście dana usługa jest nam potrzebna. Czas założenia konta w banku to przeważnie parę dni bardzo rzadko do miesiąca. Trzeba pamiętać że wszelkie zmiany dotyczące rachunku bankowego trzeba w określonym terminie zgłaszać odpowiednim instytucjom (US, ZUS).

Krok 6 – Wybór biura rachunkowego

Krok 5 możesz pominąć, jeśli decydujesz się na samodzielne prowadzanie swoich spraw podatkowo-księgowych. W Warszawie ceny prowadzenia najprostszej księgowości do 20 dokumentów (księga przychodów-rozchodów) wahają się od 100 do 300 złotych netto. Ponieważ przepisy stale sie zmieniają, warto zlecić prowadzenie spraw księgowych specjalistom, po to aby samemu móc skupić się na głównej działalności.

Krok 7 – Urząd Skarbowy

Wniosek CEIDG-1 jest równocześnie zgłoszeniem rozpoczęcia działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego. Składając wniosek należy zadeklarować wybór formy opodatkowania.

PIT osoby fizycznej prowadzącej własną działalność gospodarczą może być płatny:

 • na zasadach ogólnych wg obowiązującej w danym roku skali podatkowej;
 • wg jednolitej stawki 19% (podatek liniowy);
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • w formie karty podatkowej.

Jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą i opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, masz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Jesteś zobowiązana do gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej. Wymagane jest dokumentowanie praktycznie wszystkich wydatków fakturami VAT, rachunkami lub dowodami wewnętrznymi. W przeciwnym wypadku wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Księgę przychodów i rozchodów zakłada się w dniu rozpoczęcia działalności. Jeśli zlecono jej prowadzenie doradcy podatkowemu lub prowadzi ją biuro rachunkowe, należy prowadzić i przechowywać w miejscu prowadzenia działalności ewidencję sprzedaży lub wystawiać rachunki / faktury.

Krok 8 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca, jak również zatrudnieniu przez niego pracownicy, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, a także mają obowiązek opłacenia składki na Fundusz. Dla samego przedsiębiorcy ubezpieczeniem dobrowolnym jest ubezpieczenie chorobowe. Pozostałe ubezpieczenia społeczne są dla przedsiębiorcy obowiązkowe.

Wniosek CEIDG Jest równocześnie zgłoszeniem płatnika do ZUSu. Jednak nie obędzie się bez wizyty w urzędzie ZUS, gdzie należy zgłosić siebie i zatrudnionych w firmie pracowników.

Pamiętaj o comiesięcznym obowiązku płacenia składek ZUS, niezależnie od tego czy Twoja firma przynosi dochód czy też nie.

Jak założyć firmę

Jak założyć firmę? Mamy marzą o własnym biznesie, który pomógł by im satysfakcjonująco łączyć karierę i macierzyństwo. Aby stworzyć własny, dochodowy biznes trzeba zrobić “tylko” kilka kroków:

1.    Znaleźć odpowiedni pomysł na biznes;
2.  Wykonać wstępne badania marketingowe

3.  Stworzyć w oparciu o niego:
– dochodowy model działania biznesu,
– strategię budowania przewagi konkurencyjnej,
– spójny wizerunek firmy;

4. Zapewnić finansowanie;
5. Zarejestrować i uruchomić działalność;
6. Wdrożyć pomysł w życie i zdobyć klientów;
7. Realizować sprzedaż i cieszyć się zyskami.

Warto zastanowić się, czy pomysł na prowadzenie firmy jest innowacyjny, a przede wszystkim czy jest opłacalny. Zanim rozpoczniesz działalność, trzeba też zadać sobie wiele innych pytań, na przykład: czy posiadasz odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, czy dany rodzaj działalności „pasuje” do Twojego stylu życia oraz jest zgodny z Twoimi zainteresowaniami i pasjami, a także czy masz w sobie wewnętrzną gotowość oraz przedsiębiorcze cechy, które pomogą Ci odnieść sukces.

Zanim pomaszerujesz zarejestrować firmę, warto:
1. Opracować model biznesu;
2. Znaleźć odpowiednio nośną nazwę firmy;
3. Wybrać formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej;
4. Wybrać formę opodatkowania;
5. Zorientować się czy będzie się płatnikiem VAT;
6. Ustalić rodzaj działalności zgodnie z PKD;
7. Sprawdzić czy (i jakie) wymagane są pozwolenia, koncesje lub certyfikaty dla wybranej działalności;
8. Określić datę rozpoczęcia działalności;
9. Określić miejsce wykonywania działalności, ewentualnie wynająć biuro;
10. Zastanowić się, jakie kwalifikacje trzeba jeszcze uzupełnić;
11. Uważnie przejrzeć dostępną na rynku ofertę i wybrać bank, który będzie
prowadził Twoje konto firmowe;
12.Znaleźć odpowiednie biuro rachunkowe, o ile nie zdecydujesz się na prowadzenie księgowości we własnym zakresie;
13. Zarezerwować domenę internetową, tak aby współgrała z nazwą firmy;
14. Znaleźć wykonawcę strony internetowej, chyba, że decydujesz się zrobić ją samodzielnie;
15. Przemyśleć kwestie identyfikacji wizualnej firmy: wybrać miejsce, gdzie wykonasz pieczątki, wizytówki, ewentualnie zamówisz wykonanie logo firmy lub nawet całej identyfikacji wizualnej;
16. Zastanowić się nad kwestiami marketingu i reklamy: gdzie będziesz reklamować firmę i w jaki sposób zamierzasz pozyskać klientów;
17. Zapewnić środki finansowe niezbędne na uruchomienie i prowadzenie firmy, w tym zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania, licencji i patentów;
18. Zapewnić sobie oszczędności, które zastąpią Twoje wynagrodzenie przez minimum 6 miesięcy, jeżeli równocześnie z otwarciem własnego biznesu, rezygnujesz z etatowej pracy;
19. Sporządzić choćby najskromniejszą, ale realną kalkulację spodziewanych przychodów i kosztów.

Te wszystkie działania trzeba podjąć jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, tak aby sprawnie uruchomić firmę i jak najszybciej realizować zyski. Już wskótce kolejne kroki od pomysłu do własnego biznesu.

Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem warto poszukać wsparcia w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości czy też w stowarzyszeniach i fundacjach, które zajmują się wsparciem małego biznesu albo promocją przedsiębiorczości kobiet. Aby wymienić się doświadczeniami i nawiązać niezbędne w biznesie kontakty, poszukaj spotkań networkingowych w Twojej okolicy.  Zajrzyj na stronę Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet http://www.siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/, dzieje się tam wiele ciekawego.

Bizes dla mam na urlopie wychowawczym

Biznes dla mam na urlopie wychowawczym to często dobre wyjście zarówno dla mam, które poszukują nowych wyzwań, jak i dla tych, które niejako zmuszone są do założenia firmy, kiedy, po urlopie wychowawczym, praktycznie nie mają powrotu do swojego poprzedniego miejsca pracy.

Mamy na urlopie wychowawczym często myślą o założeniu biznesu, który pomógł by im lepiej pogodzić macierzyństwo z aktywnoscią zawodową. Urlop wychowawczy to świetny moment na wystartowanie z własną firmą. Większość dzieci w wieku 1 – 3 lata ma już stały harmonogram dnia. Pory drzemek, posiłków i spacerów są już ustalone. A jeśli nie, to być może najwyższy czas jest ustalić. Małe dzieci potrzebują rutyny. Maluch jest już na tyle duży, że jest w stanie chwilę pod Twoim czujnym okiem samodzielnie się pobawić, o ile zaproponujesz mu coś atrakcyjnego. Poranki, kiedy dziecko jeszcze śpi, wieczory, gdy już połozyłaś malca do snu i krótkie chwile samodzielnej zabawy dziecka, ale pod Twoim nadzorem, dadzą Ci choć kilka godzin wyrwanych z planu dnia, które możesz poświęcić na to, aby rozwijać własna firmę.

Rozpoczynając własną działalność na urlopie wychowawczym mniej ryzykujesz.

Jeśli pomysł na biznes się nie sprawdzi, będziesz mogła wrócić do pracy na etacie. A być może nawet docenisz, znacznie bardziej niż gdybyś niż gdybyś nigdy nie spróbowała przygody z biznesem, etatową pracę, swojego szefa i comiesięczne wpływy na konto, o które nie trzeba się martwić. Będziesz miała też okazję i motywację do tego, aby nauczyć się wielu nowych rzeczy i wykorzystać to, co już umiesz, miejmy nadzieję z sukcesem.

Musisz dbać tylko o swoje priorytety, a są nimi opieka nad dzieckiem i poświęcanie mu wystarczającej ilości czasu i uwagi. Przecież właśnie dlatego jesteś na urlopie wychowawczym. W innym wypadku znacznie lepiej byłoby wrócić do pracy na etacie, a pomysły na biznes zostawić sobie na czas kiedy dziecko będzie już większe.

Jeśli podejmujesz ryzyko, a prawie zawsze tak jest, kiedy startujesz z nowym biznesem, najlepiej by było, aby był to biznes niskokosztowy. Jeśli to Twoja pierwsza firma dobrze byłoby, aby nie pochłonęła zbyt dużo Twoich oszczędności. W biznesie najważniejsza jest umiejętność docierania do klientów i sprzedawania z zyskiem.  Oczywiście tam, gdzie nie potrzeba wielkich pieniędzy by zacząć, panuje mordercza konkurencja. Jeśli jednak ją pokonasz, wygrana należy do Ciebie. Nie bez przyczyny młodziutkim, startującym firmom banki niechętnie udzielają kredytów albo są one wysoko oprocentowane. Ryzyko porażki jest zbyt wielkie. Lepiej jeśli na początku potraktujesz swoje wysiłki w biznesie jako swoiste praktyki w biznesie. Nikt nie rodzi się przedsiębiorcą, ale biznesu można się nauczyć.

Podoba mi się koncepcja seryjnego przedsiębiorcy. Seryjny przedsiębiorca próbuje różnych pomysłów na biznes i może się zdarzyć, że dopiero jego kolejna firma to strzał w dziesiątkę i rynkowy hit. Oczywiście, życzę Ci z całego serca, żeby tobie udało się od razu, polecam jednak przemyślenie najgorszego wariantu: „a co jeśli się nie uda?” i przygotowanie się na taką ewentualność. Dużo złego młodym przedsiębiorcom wyrządziła ideologia pozytywnego myślenia: „musisz wierzyć w swój sukces”, „musisz wierzyć w siebie”, „myśl pozytywnie”, „wystarczy myśleć pozytywnie, a wszystko się uda”. No niestety pozytywne myślenie nie zawsze wystarczy. Często młodzi startuperzy i staruperki tak mocno wierzą w swój sukces, że nie dostrzegają zagrożeń. A skoro tak, to nie są w stanie dobrze się na nie przygotować. Trzeba stworzyć niskokosztowy model biznesu, który może przetrwać gorsze czasy. Ważne jest, aby trzymać finanse pod kontrolą i nie inwestować w firmę więcej niż jest to absolutnie konieczne.

Oczywiście skoro dotąd sprzedawałaś swoją wiedzę i umiejętności na rynku pracy, nie ma przeszkód, aby robić to dalej już pod własną marką i na swoich zasadach.

Jeśli jest duży popyt na to, co oferujesz nie powinno być większych kłopotów ze sprzedażą. Jeśli jednak Twój pomysł jest wysoce nowatorski i wymaga ogromnej kampanii informacyjnej i ogromnych środków na marketing, aby klienci w ogóle zrozumieli, co właściwie sprzedajesz, może lepiej byłoby odłożyć ten pomysł na jakiś czas, aż zdobędziesz przynajmniej minimalne doświadczenie biznesowe. Pamiętaj, że nawet, jeśli pomysł jest genialny, nie jesteś teraz w stanie zaangażować się na 100%, nie możesz poświęcić dwunastu godzin dziennie na rozkręcanie firmy, bo masz małe dziecko i to właśnie po to, aby być z nim, zdecydowałaś się na urlop wychowawczy.

Niektórzy mówią, że pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się po nie schylić. No niestety nie jest to takie proste. Nie ma tak, że zarabianie pieniędzy przychodzi łatwo i bez wysiłku, choć jeśli pomysł trafia w potrzeby rynku, wszystko staje się łatwiejsze. Widzimy pierwsze efekty naszych działań w postaci wpływów na konto i jest to bardzo motywujące.

Najmniej ryzykownym posunięciem wydaje się być otwarcie firmy w AIP (w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości). Działalność w AIP wiąże się nie tylko z niskimi miesięcznymi kosztami prowadzenia firmy, ale też z oferowanym wsparciem księgowym i prawnym. Nie bez znaczenia jest też dostęp do nierzadko bezpłatnych czy po prostu tanich szkoleń czy też możliwość nawiązania kontaktów biznesowych. Nie trzeba być studentem, aby móc założyć firmę w AIP. Nie ma tekże wymogu, aby przedsiębiorca miał nie więcej niż 30 lat. Nie jest też prawdą, że pod skrzydłami AIP jest prowadzona jedynie działalność w obszarze nowych technologii. Jeśli chcesz przeczytać więcej o zakładaniu biznesu w AIP, sporo informacji znajdziesz czytając wywiad z Michałem Misztalem, regionalnym partnerem zarządzającym AIP na stronie blogoprawie.bloog.pl

Jeśli zdecydujesz się na samozatrudnienie na urlopie wychowawczym a nie otworzenie firmy w ramach AIP trzeba będzie płacić comiesięczne składki ZUS, więcej informacji znajdziesz na stronie urlopywychowawcze.pl

Ważne jest, żeby pomysł na biznes pasował do Twojej osobowości, twoich uzdolnień i umiejętności. Jeśli zawsze marzyłaś o własnej firmie, może właśnie teraz jest dobry czas, żeby spróbować?

Pracująca mama

Czy być pracującą mamą, oto jest pytanie. Bycie mamą na cały etat ma wiele plusów, ale i bycie pracującą matką niesie ze sobą ogrom korzyści, choć niewątpliwie stanowi pewne wyzwanie.

Im dziecko większe, tym mniej wymaga opieki i nieustannej uwagi rodzica. I w końcu przychodzi taki moment, kiedy nasza pociecha ma coraz więcej własnych spraw, do których „starzy” nie mają dostępu.  O czym wie każdy, kto natknął się na szczelnie zamknięte drzwi od pokoju swojego nastolatka. Każdy  z nas potrzebuje nadania swojemu życiu celu albo inaczej odkrycia swojego powołania i niewątpliwie powołanie nowego życia i wychowanie dziecka jest jednym z najpiękniejszych.

Jeśli jednak jest to jedyny cel, wokół którego organizujemy swoje życie, po odejściu dzieci z domu, może pojawić się pustka. No chyba, że zamierzamy z równym zaangażowaniem poświęcić się wychowywaniu wnucząt. Warto jednak mieć w zanadrzu coś jeszcze. Jeśli marzysz o tym by zostać gospodynią domową, bo nie masz ochoty się szarpać pracując i wychowując, pomyśl przynajmniej o jakimś hobby, które będzie stanowiło dla Ciebie zdrową odskocznię od codziennych obowiązków.

Poniżej kilka przyczyn, dla których warto być pracującą mamą.

Dlaczego warto być pracującą mamą:

 • Niezależność finansowa: masz więcej pieniędzy
 • Doskonałe CV
 • Rozwój
 • Większe zaangażowanie się ojca w opiekę nad dziećmi
 • Bardziej partnerskie relacje pomiędzy małżonkami
 • Samodzielne dzieci
 • Pozytywne wzorce przekazywane potomstwu
 • Mniej frustracji
 • Można czasem wypić filiżankę gorącej kawy i porozmawiać z kimś dorosłym

Niezależność finansowa: masz więcej pieniędzy
Wiele mam cieszy się comiesięcznym wpływem środków na konto, ale są takie, które po urlopie macierzyńskim nie ma wcale ochoty wracać do pracy, jednak ich pensja stanowi spory wkład do domowego budżetu. Jeśli nie lubisz swojej pracy i codziennie docierasz do biura jedynie dlatego, że Ci za to płacą, rozgoryczenie z powodu konieczności powrotu i dylematy z tym związane, będą jeszcze większe. Pieniądze oczywiście są ważne.  Warto jednak zastanowić się czy możesz zarabiać je w sposób bardziej dla siebie satysfakcjonujący robiąc, w życiu coś innego albo to samo tylko w innej firmie, gdzie panuje lepsza atmosfera, ewentualnie w tej samej firmie, ale na trochę innych, bardziej przyjaznych, zasadach. Warto mieć pracę, którą się lubi. I taką, w której zarabia się satysfakcjonujące pieniądze.

Doskonałe CV
Długie przerwy w zatrudnieniu nie są dobrze widziane przez pracodawców. Jeśli planujesz dłuższą przerwę dobrze byłoby w tym czasie podszlifować język obcy albo nauczyć się nowego, skończyć jakiś kurs, choćby Internetowy. Być może możesz wrócić do pracy przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy na część etatu albo pracować w domu choćby jeden dzień w tygodniu.
Możliwość porozmawiania z kimś dorosłym
Wiele mam chętnie wraca do etatowej pracy, ponieważ na macierzyńskim brakowało im kontaktów z innymi dorosłymi i rozmów, które nie kręcą się jedynie wokół tematu dzieci.

Rozwój
Aktywność zawodowa daje poczucie sprawczości,   kompetencji, pozwala sprawdzać  się na różnych polach.

Większe zaangażowanie się ojca w opiekę nad dziećmi
Kiedy mama pracuje, tata chcąc nie chcąc musi się bardziej angażować. I jednocześnie, jeśli mama nie wsparcia rodziny, a przede wszystkim partnera, w swoich wysiłkach łączenia pracy z macierzyńskiej, jeżeli dzieci to tylko jej sprawa i jej obowiązek, jest trudno. Większe zaangażowanie ojca sprzyja budowaniu i pogłębianiu jego więzi z dziećmi. A to dobrze służy wszystkim.

Bardziej partnerskie relacje pomiędzy małżonkami
Kiedy tata i mama pracują, tata bierze więcej domowych obowiązków na siebie, to powoduje, że wasze relacje są bardziej partnerskie, a Ty czujesz się mniej sfrustrowana godzeniem obu ról.  Jest też więcej wspólnych tematów, szczególnie, kiedy macie też inne wspólne pasje niż tylko dzieci.
Często większe zaangażowanie dziadków w życie wnucząt.
Praca zawodowa mamy często jest trudna do realizacji bez takiej czy innej pomocy dziadków. No i nikt nie da wnukom tyle ciepła.

Samodzielne dzieci
Kiedy mama pracuje chcąc nie chcąc dzieci muszą stać się bardziej samodzielne.

Pozytywne wzorce dla dzieci
To ważne szczególnie dla dziewczynek. Dzieci widzą, ze satysfakcjonujące łączenie pracy i rodzicielstwa jest możliwe.

Mniejsze poczucie frustracji, że się poświęciło zawodowe plany na rzecz dzieci, ale większe poczucie winy i niepewność czy mama dobrze wywiązuje się ze swej macierzyńskiej roli.

Jeśli masz przyjazne warunki pracy, możesz czasem spokojnie wypić filiżankę kawy i to do tego wtedy, gdy wciąż jest jeszcze ciepła.

Dlaczego warto nie być pracującą mamą:

 • Czas dla dzieci
 • Spokój wewnętrzny
 • Czas na zadbanie o siebie
 • Więcej pieniędzy
 • Rozwój
 • Więcej wpływu na to, czego uczy się Twoje dziecko
 • Szansa na wprowadzenie zdrowej diety: zamiast gorącej kawy – koktajle owocowe

Dlaczego warto być niepracującą mamą:

Czas dla dzieci
Dzieci potrzebują czasu i uwagi. Ciepła i miłości. Przede wszystkim zwykłego bycia, zwykłej obecności i dostępności rodziców a nie tylko fajerwerków tzw.: „quality time” pełnego atrakcji. No cóż. Dzieci tak szybko rosną. Te chwile kiedy Twój maluch spontanicznie zarzuca Ci ręce na szyję i mówi: „tak Cię kocham Mamusiu” kiedyś bezpowrotnie mijają. Te wszystkie słodkie buziaki, którymi możesz zostać obdarowana każdego dnia. Te śmieszne powiedzonka i dziecięce przemyślenia. Jeśli nie chcesz przegapić takich chwil lepiej bądź blisko.

Spokój wewnętrzny
Nie musisz się martwić czy zdążysz przebić się przez korki zanim zamkną żłobek. Dajesz sobie jakoś radę po kilku nieprzespanych nocach, gdy dzieci chorują, a małe dzieci chorują często. Nie czujesz się stale winna, że być może zaniedbujesz dziecko.

Czas na zadbanie o siebie
Czas: patrz wyżej – masz go więcej, gdy nie musisz stać w korkach. Możesz robić zakupy, kiedy nikogo nie ma sklepach. Załatwiać sprawy w urzędach, kiedy jest tam pusto. Masz czas. Czas na zadbanie o swój rozwój. O relacje z bliskimi. Na swoje hobby. Czas na zatrzymanie się w biegu i przemyślenie kilku spraw. Na zauważenie jaka jest pora roku. Przeżywanie świata wspólnie z dzieckiem. Zachwytu nad każdą biedronką i żabą. Dłubania patykiem w kałuży. Czas bez pośpiechu. Czas, który wyznacza rytm potrzeb dziecka i Twoich.

Więcej pieniędzy
Może się zdarzyć, że paradoksalnie rezygnując z etatowej pracy, będziesz miała więcej pieniędzy w portfelu.  Jeśli czesne w prywatnym żłobku lub pensja Twojej opiekunki do dziecka przewyższa Twoją, trudno znaleźć motywację do pracy. Po za tym praca generuje nie tylko dochody, ale też koszty: dojazdy, ubrania, buty, makijaż – to wszystko stanowi niemałe obciążenie dla domowego budżetu. Oczywiście będąc w domu z dzieckiem też musisz się ubrać, ale niekoniecznie musi to być biała koszula i drogi garnitur, który trzeba stale oddawać do pralni, co niemało kosztuje.

Rozwój
Kochana Mamo, jeśli wracasz do pracy, jedynie dlatego, że zależy Ci na własnym rozwoju osobistym, wiedz, że również możesz się świetnie rozwijać będąc z dzieckiem w domu. Możesz chodzić na koncerty do filharmonii, uczyć się języków obcych, czytać ambitne powieści, zwiedzać galerie i muzea. Możesz skończyć studia podyplomowe przez internet. Możesz też ćwiczyć razem z dzieckiem a nawet biegać maratony. Możesz realizować się w gotowaniu oryginalnych potraw. Możesz zwiedzać Polskę, Europę, a nawet cały świat. Możesz też wybrać się na piknik w środku dnia i w  środku tygodnia i trochę poleniuchować z dzieckiem na kocyku. Jeśli potrzebujesz więcej wyzwań, możesz działać , jako wolontariuszka w licznych stowarzyszeniach i fundacjach.

Czy warto być pracująca mamą? Nie ma jednej odpowiedzi, dobrej dla wszystkich. Na to pytanie każda mama musi odpowiedzieć sobie sama. Wybór czy wrócić do pracy i kiedy zależy przecież od indywidualnej sytuacji. Dobra wiadomość jest taka, że praca i macierzyństwo dają się pogodzić. Mamy coraz częściej negocjują ze swoim dotychczasowym pracodawcą nowe warunki pracy po powrocie z macierzyńskiego albo wybierają inne formy pracy czy to jako freelancerki  czy też zakładając własny biznes, o czym więcej już wkrótce.