Biuro tłumaczeń – pomysł na biznes dla Mam

Dla Mam, które dobrze znają przynajmniej jeden język obcy, dobrym pomysłem może być otwarcie własnego biura tłumaczeń. Jeśli nie masz doświadczenia w biznesie i odpowiednich środków finansowych, najbezpieczniejszym rozwiązaniem może okazać się wirtualne biuro tłumaczeń, w którym zlecenia są pozyskiwane i realizowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Do prowadzenia takiej działalności , oczywiście oprócz świetnej znajomości języka obcego, wystarczy komputer z dostępem do internetu. Jeśli skala działalności się powiększy, będzie można myśleć o nawiązaniu współpracy z innymi tłumaczami oraz ewentualnie o wynajęciu lokalu biurowego. Na początku, dopóki nie masz doświadczenia i grona lojalnych klientów, nie warto wpędzać się w koszty. Zdobywanie pierwszych doświadczeń w branży możesz rozpocząć od współpracy z już istniejącymi na rynku biurami tłumaczeń. Współpraca taka może odbywać się na zasadzie prowadzenia jednoosobowej indywidualnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie) lub też na umowę zlecenie, jeśli w Twoim wypadku byłoby to bardziej opłacalne.

PKD

Jeśli zdecydujesz się na założenie własnej działalności gospodarczej, we wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będziesz wpisywać odpowiedni numer PKD. PKD dla działalności związanej z tłumaczeniami to 74.30.Z

Wymogi dla działalności związanej z tłumaczeniami

Prowadzenie działalności w zakresie tłumaczeń, za wyjątkiem tłumaczeń przysięgłych, nie jest w żaden sposób ograniczone obowiązkiem uzyskania pozwoleń, koncesji czy certyfikatów. Twoje kwalifikacje zweryfikuje sam rynek, a dokładniej Twoi klienci. Nie musisz mieć skończonych studiów lingwistycznych, choć niewątpliwie byłyby one dodatkowym atutem. Legitymowanie się certyfikatem językowym na poziomie C1/C2 wydaje się być niezbędnym minimum.

Studia podyplomowe dla tłumaczy

Jeśli myślisz o studiach lingwistycznych o specjalności nauczycielskiej czy o jeszcze lepiej o studiach translatorskich, wiedz, że w wielu dużych miastach istnieje możliwość ukończenia takich studiów w trybie podyplomowym. Takie studia oferuje na przykład

 • w Warszawie:

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Podyplomowe LSW

Uniwersytet SWPS

http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/tlumaczenia/jezyk-angielski-tlumaczenia-uwierzytelnione-i-prawnicze; http://www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/tlumaczenia;

Uniwersytet Warszawski

https://www.ils.uw.edu.pl/index.php?id=80

 • w Trójmieście: Uniwersytet Gdański

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/oferta/wydzial_filologiczny

 • we Wrocławiu: Uniwersytet Wrocławski
 • w Toruniu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

http://www.pskt.umk.pl/

 • w Lublinie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Humanistyczny

http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,tlumaczenia-poswiadczone-i-specjalistyczne-jez-angielski-niemiecki-francuski-rosyjski-,22589.chtm
http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,translatoryka,7063.chtm

 • w Poznaniu: Uniwersytet Adama Mickiewicza

http://wa.amu.edu.pl/spkts/home.html

Oczywiście łatwiej będzie Ci funkcjonować na rynku translatorskim, kiedy już zbierzesz pierwsze rekomendacje od zadowolonych klientów. Potwierdzenie Twoich kwalifikacji poprzez uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego niewątpliwie będzie wzbudzać większe zaufanie co do Twoich umiejętności niż wyłącznie posiadany przez Ciebie certyfikat językowy. Odpłatną pomoc w przygotowaniu do egzaminu tłumacza przysięgłego języka angielskiego oferuje na przykład Legal English Studio http://legalenglishstudio.pl/kursy/. Natomiast ciekawy blog o tłumaczeniu prawniczym i sądowym znajdziesz tutaj: http://www.tlumaczeniaprawnicze.com.pl/2011/05/25/tlumacz-przysiegly-gdzie-na-studia/

Uprawnienia tłumacza przysięgłego

Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przysługuje po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Od czasu ułatwienia dostępu do niektórych zawodów, tłumacze przysięgli nie muszą mieć skończonych studiów lingwistycznych, muszą jednak spełniać inne warunki takie jak:
1. obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
2. znajomość języka polskiego;
3. pełna zdolność do czynności prawnych;
4. niekaralność, tj. osoba, która ubiega się o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych, nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
5. ukończone studia wyższe;
6. złożony z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Uprawnienie tłumacza przysięgłego reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, więcej informacji na ten temat znajdziesz na https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/informacje-dla-osob-pragnacych-uzyskac-prawo-do-wykonywania-zawodu-tlumacza-przysieglego/

Programy translatorskie

Niektórzy tłumacze wspomagają swoją pracę programami translatorskimi – CAT Computer Assisted/Aided Translation – Tłumaczenie Wspomagane Komputerowo lub MT – Machine Translation – Tłumaczenie Maszynowe. Więcej na temat tłumaczenia wspomaganego komputerowo i maszynowego możesz przeczytać tutaj:

 • https://supertlumacz.pl/wady-technologii/
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82umaczenie_wspomagane_komputerowo;
 • http://web.archive.org/web/20110427234845/http://kf.mish.uw.edu.pl/kog/kog_seb.pdf;
 • http://mariuszstepien.net/pub/catlinks_pol.pdf

Poszukiwanie niszy

Na rynku tłumaczeń panuje ogromna konkurencja, ale gdzie jej nie ma? Chyba tylko w branżach, które nie są dochodowe. Skoro inni z sukcesem działają na tym rynku, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na usługi tłumaczeniowe. Pomocne może być znalezienie własnej, określonej specjalizacji translatorskiej. Mogą to być tłumaczenia specjalistyczne na przykład z zakresu prawa, finansów, medycyny i farmacji, tłumaczenia techniczne, tj. elektronika, informatyka, budowa maszyn lub dla kontrastu tłumaczenia literackie, które niewątpliwie wymagają nie tylko umiejętności tłumaczeniowych ale i pewnej dozy literackiego talentu. Niezbędne jest oczywiście fachowe słownictwo, zorientowanie w danej tematyce, znajomość branży. Być może ukończony przez Ciebie kierunek studiów dałoby się połączyć z nabyciem wyjątkowych umiejętności translatorskich w związanej z nim dziedzinie.

Inną propozycją specjalizacji w tłumaczeniach może być pomoc w tłumaczeniu i wydawaniu e-booków po angielsku. Warto wtedy wpierać się umijętnosciami native speakera, który dokona ewentualnej korekty Twojego tłumaczenia. Pojawia się coraz więcej wydawnictw oferujących możliwość self-publishingu, może warto nawiązać z nimi współpracę, aby mogły one zaoferować również opcję wydania książki po angielsku lub w innym języku. Przykład takiej oferty usług wydawniczych możesz znaleźć na https://www.rozpisani.pl/

Zdobywanie klientów

Niezależnie od tego czy pracujesz jako freelancer czy zakładasz firmę, własna strona internetowa i profesjonalny profil na Facebooku to dziś niezbędne minimum w budowaniu Twojego profesjonalnego wizerunku. Podstawą działania w biznesie jest jednak stworzenie swojego swojego zawodowego portfolio. Doświadczenie i rekomendacje są przecież kluczowe w zawodzie tłumacza.

Warto postarać się o znalezienie firm, które mogą polecić Cię do współpracy swoim klientom. Jeśli chcesz specjalizować się w tłumaczeniach prawniczych i biznesowych trzeba nawiązać współpracę z kancelariami prawnymi i notarialnymi, jeśli literackich – trzeba będzie przedstawić swoją ofertę wydawnictwom. Zorientuj się też czy biura rachunkowe, agencje content marketingowe i firmy webmasterskie nie potrzebują tłumaczy dla swoich klientów. Zbieraj polecenia od zadowolonych klientów, proś o kontakty, nie bój się pytać o to czy Twoi klienci znają kogoś kto może potrzebować Twoich usług. Możesz również korzystać z szeroko pojętego marketingu internetowego, sięgnąć po takie narzędzie jak e-mail marketing oraz rozdawać ulotki w miejscach, w których można spotkać potencjalnych klientów (np. w okolicach sądów i urzędów).

Różne modele biznesu

Prowadzenie działalności translatorskiej może dokonywać się na różnych zasadach i w różnych konfiguracjach:

 • współpraca freelancerska z biurami tłumaczeń i przedsiębiorcami
 • jednoosobowa indywidualna działalność gospodarcza – współpraca i samodzielne pozyskiwanie klientów
 • działalność na większą skalę, praca w większym zespole: współpraca z innymi tłumaczami i korektorami (indywidualna działalność gospodarcza lub sp. z o.o.)
 • franczyza

Jeśli nie masz doświadczenia jako tłumacz, najmniej ryzykownym pomysłem wydaje się współpraca freelancerska na umowę zlecenie z już istniejącymi biurami tłumaczeń i podejmowanie pierwszych prób poszukiwania innych klientów oraz nawiązania bezpośredniej współpracy z dużymi firmami. Warto też rozważyć założenie jednoosobowej indywidualnej działalność gospodarczej, ponieważ wielu klientów woli otrzymać fakturę, niż podpisywać umowę zlecenie. Jeśli dysponujesz sporą bazą lojalnych klientów, kolejnym krokiem może być nawiązanie współpracy z innymi tłumaczami i korektorami i pokuszenie się o zdobycie większych udziałów w rynku. Tutaj warto też rozważyć czy korzystniejsze nie byłoby założenie spółki z o.o., choć oczywiście nie jest to konieczne i działalność taka może być prowadzona jako indywidualna działalność gospodarcza.

Innym z kolei pomysłem jest działanie w sieci franczyzowej pod znaną już marką. Taką propozycję dla franczyzobiorców ma na przykład

 • AgnencjaTłumaczeń.pl
  http://www.agencjatlumaczen.pl/strefa-franczyzobiorcy.html
  http://franchising.pl/franczyza/1310/agencjatlumaczen-pl/
 • PRO Tłumaczenia
  https://protlumaczenia.pl/oferta-jezykowa-biura-tlumaczen-online/biuro-tlumaczen-franczyza/
 • CJS Tłumaczenia
  http://cjstlumaczenia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7:lorem-ipsum-dolor-sit-amet-enim&catid=9&lang=pl&Itemid=187
 • BPT Tłumaczenia
  http://www.btptlumaczenia.pl/franczyza/
 • ILS Agencja Tłumaczeń
  http://www.tlumaczymy.org/firma/franczyza
  http://portalfranczyza.pl/franczyza-ILS-Agencja-Tlumaczen-Otworz-wlasne-biuro-tlumaczen,ILS-Agencja-Tlumaczen,oferta157425.html

Zawód tłumacza, jak mało który, świetnie nadaje się do wykonywania w domu, co ma ogromne znaczenie dla mam chcących połączyć opiekę nad dzieckiem z własną aktywnością zawodową. Możliwość pracy w domu pozwala na więcej swobody i elastyczności. Oczywiście wiele zależy od tego w jakim wieku jest Twoje dziecko i ile godzin swobodnej, niezakłóconej niczym pracy możesz wygospodarować w tygodniu. Pierwszy rok życia dziecka warto poświęcić tylko dziecku i budowaniu waszej wzajemnej relacji, ale później można pomyśleć o takiej organizacji dnia, aby wygospodarować, oczywiście w zależności od Twojej osobistej sytuacji, choć kilka godzin dziennie na pracę zawodową.