Sposób na sukces: dobrze wybrany cel

Osiąganie celów daje nam poczucie mocy, sprawczości, kontroli nad własnym życiem. Właściwe wyznaczanie celów, zdobywanie kolejnych szczytów sprawia, że nasze życie jest bardziej satysfakcjonujące, że możemy czerpać z niego więcej. Jeśli dobrze określiliśmy nasze cele, pojawia się motywacja do ciężkiej pracy, pokonywania przeszkód, podwyższania swoich umiejętności i samodoskonalenia się. Cel staje się atrakcyjnym wyzwaniem, a jago osiąganie przyjemnością i ważną częścią życia, która niesie ze sobą poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Wyznaczając sobie cele do osiągnięcia, miej na względzie szerszą perspektywę. Sprecyzuj czego oczekujesz od życia. Weź odpowiedzialność za efekty. Szukaj doskonałości w obszarach, które mają dla Ciebie fundamentalne znaczenie. To pozwoli Ci koncentrować się na tym, co najważniejsze i osiągać spektakularne wyniki w dziedzinach, dla Twojego poczucia szczęścia, kluczowych. Jeśli nigdy nie marzyłaś o tym, aby być perfekcyjną panią domu, nie musisz wymiatać kurzu z kątów szczoteczką do zębów. Nadmierna sterylność domu może być szkodliwa dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich. Użycia w domowej przestrzeni zbyt dużej ilości chemikaliów jest szkodliwe. Każdy organizm, szczególnie młody, powinien mieć szanse na trenowanie odporności w kontakcie z niezbyt groźnymi, normalnie występującymi w środowisku patogenami. Jeśli codziennie zamierzasz zdawać „test białej rękawiczki”, Twoje nieuchronne w tej sytuacji przemęczanie, nie pozostałoby bez negatywnego wpływu na dobrostan Twojej rodziny. Nie mówiąc już o mniejszej ilości czasu i uwagi, jaką mogłabyś obdarzyć swoich bliskich. Utrzymanie względnego porządku wokół siebie niewątpliwie ułatwia codzienne funkcjonowanie, wystrzegaj się jednak pułapki nadmiernego perfekcjonizmu. Daj sobie nieco luzu, no chyba, że chcesz osiągnąć w tym obszarze klasę mistrzowską i marzysz o tym, aby Twój napis na nagrobku brzmiał: „jej okna zawsze były nieskazitelnie czyste”.

„Wystarczająco dobrze”, też znaczy „dobrze”. W kwestiach mniej istotnych dla Twojego życiowego powodzenia ustaw sobie zatem poprzeczkę na poziomie „wystarczająco dobrze”. W obszarach, które nie są dla Ciebie priorytetowe ustal własne, ludzkie, realne i możliwe do spełnienia standardy. Znajdź jednak w swoim życiu takie dziedziny, w których chciałabyś zostać wirtuozem. To da Ci napęd do życia. Sformułuj misję swojego życia. Co chcesz osiągnąć? Wyobraź sobie siebie za 5, 10, 20 lat i poparz na siebie z tego właśnie punktu: z czego chciałbyś być dumna? Nie obawiaj się zadawania sobie ważnych egzystencjalnych pytań. W jakim celu jesteś na Tym świecie? Co ma być główną treścią Twojego życia? Jakie masz życiowe zadania do spełnienia?  Po co chcesz dotrzeć na ten szczyt? Dla kobiety, która wybrała karierę w korporacji to może być osobisty rozwój zawodowy, pogłębianie wiedzy, rozwój unikalnych kompetencji, a tym samym stanie się cenionym i poszukiwanym ekspertem w pasjonującej ją dziedzinie, inspirowanie innych kobiet, poprzez pokazanie na własnym przykładzie, że satysfakcjonujące łączenie kariery zawodowej i życia rodzinnego jest możliwe, zapewnienie swoim dzieciom jak najlepszych warunków życia, stworzenie im możliwości rozwoju własnych pasji i zainteresowań, spędzania wolnego czasu w atrakcyjny sposób, ułatwienie im zdobycie dobrego wykształcenia czy też startu w dorosłe życie. Tylko Ty wiesz co mogłoby stać się sensem Twojego życia dla Ciebie. Albo inaczej: Tylko Ty możesz nadać swojemu życiu właściwy wymiar i sens.

W procesie formułowania wyzwań najczęściej używa się metody SMART. Słowo SMART to akronim stworzony od pierwszych liter przymiotników opisujących skuteczny sposób opisywania celu, jaki chcemy osiągnąć. Cel powinien być SMART (mądry) czyli:

S jak Szczegółowy

M jak Mierzalny

A jak Atrakcyjny

R jak Realistyczny

T jak Terminowy

Ustalając cele należy również odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego:

kto: kto to zrobi;

co: co zostanie zrobione;

gdzie: gdzie to zostanie zrobione;

kiedy: kiedy i do kiedy to zostanie zrobione (termin ukończenia);

I najważniejsze DLACZEGO? Dlaczego wybrałaś sobie taki cel? Ktoś to ładnie powiedział: „przystawiając drabinę, aby się na nią wspiąć, upewnij się, że jest ona oparta o właściwą ścianę”. Nie ma chyba nic bardziej przygnębiającego niż patrzenie na ludzi, którzy zrealizowali w swoim życiu zupełnie nie te cele, które były im bliskie, do których mieli predyspozycje i powołanie, ale wybrali coś innego za czym podążała „większość”, albo wypełnili swoje życie jedynie powinnościami i przymusem robienia tylko tego co konieczne, do tego stopnia, że faktycznie stracili kontrolę nad swoim życiem.

Wybierz cel na swoją miarę. Cel powinien być realistyczny, nie powinien on być dla Ciebie ani zbyt dużym ani zbyt małym wyzwaniem. Najczęstszym błędem jest niestawianie sobie celów i brak planowania. Błędem jest też zbyt skromny cel, dużo poniżej Twoich możliwości działania, nie wykorzystujący w pełni Twojego potencjału. Ryzyko niepowodzenia zwiększa też zbyt wysoko postawiona poprzeczka, cel zbyt ambitny lub nierealistyczny. Cel musi być dla Ciebie motywującym wyzwaniem, ale nie może Cię przytłaczać.

Cel musi być zgodny z Tobą. Zgodny z Tobą to znaczy z Twoimi wartościami, aspiracjami, marzeniami. Cele zgodne z tym, co jest dla Ciebie ważne, co ma dla Ciebie istotne znaczenie, cele zgodne z osobistymi wartościami, jakie chciałabyś urzeczywistnić w swoim życiu, dają największe szanse na sukces. Zastanów się, jakie pozytywne skutki w Twoim życiu przyniesie realizacja wyzwań, jakie sobie stawiasz, a z drugiej strony jakie konsekwencje będzie miało ich zaniechanie. To pozwoli Ci utrzymać wewnętrzną motywację na najwyższym poziomie.

Ustal priorytety. Jeśli wiesz, co jest dla Ciebie ważne, łatwiej w nawale codziennych obowiązków i spraw do załatwienia odszukać swoje priorytety i pilnować ich realizacji w pierwszej kolejności. Jeśli coś jest ważne dla Twojego szefa, dziecka czy męża, to prawdopodobnie jest również ważne dla Ciebie. Opieraj się jednak konieczności realizacji priorytetów innych, obcych osób. To, że coś jest dla kogoś pilne i ważne, nie musi być takie dla Ciebie, szczególnie jeśli masz do czynienia z kurierem, który nalega, abyś szybko podpisała jakąś umowę, bez jej dokładnego przeczytania, bo jemu się bardzo śpieszy. To jemu się śpieszy, a Tobie wręcz przeciwnie, Ty potrzebujesz więcej czasu, żeby zapoznać się z tym, co podpisujesz. Unikaj tego, co Cię rozprasza i odciąga od realizacji Twoich zamierzeń. Obserwuj proces dochodzenia do celu i analizuj na bieżąco czy nawał spraw pilnych i niecierpiących zwłoki, aczkolwiek dalekich od Twoich życiowych priorytetów, nie wpływa destrukcyjne na Twoją efektywność. Jeśli tak, naucz się mówić nie rzeczom bez znaczenia.

Podziel drogę do celu na mniejsze etapy. Podziel cel na mniejsze cele pośrednie oraz wyznacz terminy osiągania celów cząstkowych. Wykorzystaj siłę metody KAIZEN: małe zmiany czynią wielką różnicę. Wprowadzaj niewielkie zmiany, ale rób to systematycznie. Może wydawać się, ambitny cel leży poza Twoimi możliwościami, jednak podzielony na małe kroki staje się osiągalny w dłuższym horyzoncie czasowym. Wiele marzeń, które wydają się trudne do osiągnięcia w najbliższym czasie, można spełnić, jeśli podzieli się drogę do ich spełnienia na mniejsze fragmenty. To co wydaje się niemożliwe jutro, może być na wyciągnięcie ręki w ciągu najbliższych dwóch, pięciu czy dziesięciu lat. Znajdź właściwe dla siebie tempo zmian, przede wszystkim takie, które realnie możesz wdrożyć. Wyznacz kamienie milowe, które przybliżą Cię do realizacji Twojego marzenia. Pomocnym zabiegiem, w wyznaczaniu i planowaniu osiągnięcia celu może być rozpisanie drogi do jego dotarcia niejako od końca i podążanie krok po kroku wstecz. Wyznaczając poprzedzające kroki przenosisz się do sytuacji obecnej. Łatwiej wtedy określić co musi się stać i czego potrzebujesz, abyś mogła osiągnąć kolejny poziom.

Pomóż sobie wizualizacją. Zawodowi sportowcy od dawna posługują się tą techniką, aby zmotywować się do ciężkiej pracy i osiągnąć w sporcie jak najwięcej. Czemu miałabyś nie spróbować i Ty? Możesz używać obrazów nakreślonych w Twojej głowie, aby lepiej przygotować się do czekających Cię wyzwań i zwiększyć szanse na sukces. Wyobraź sobie, że dotarłaś już na swój szczyt. Co widzisz? Jakie dźwięki i zapachy Cię otaczają? Co czujesz? Co robisz? Jak wyglądasz? Jak spędzasz swój typowy dzień? Co w nowej sytuacji wydaje Ci się najprzyjemniejsze, najcenniejsze, najlepsze? Nakreśl swój idealny obraz sukcesu, kreując w swoim umyśle tak wiele szczegółów jak to tylko możliwe.

Wymyśl własne afirmacje. Znajdź swoją mantrę. Afirmacje wzmacniają nas i budują wewnętrzną siłę i odporność. Znajdź takie słowa, które dodają Ci wiary w siebie i ufności, że to czego zamierzasz dokonać uda się. Dodawaj sobie otuchy. BąZadbaj o to, aby Twoja afirmacja brzmiała pozytywnie. Trenuj swój umysł w optymistycznym myśleniu. Przykłady budujących afirmacji to: „każdy dzień zbliża mnie do upragnionego celu”,  „to dla mnie najlepszy czas, aby, aby spełnić swoje marzenia”, „każdego dnia idzie mi coraz lepiej”, „lubię siebie”, „mam wszystko czego potrzeba, aby osiągnąć sukces”. Sporządź listę dotychczasowych sukcesów, do której będziesz mogła sięgnąć w chwilach zwątpienia. Oczywiście samo pozytywne myślenie nie wystarczy, konieczne jest wdrożenie planu działania, jednak dobre myśli skutecznie wspomagają cały proces.

Formułowanie celów powinno zatem być pozytywne. Odwołaj się do swojej Życiowej Misji. Pamiętaj, że istnienie silny związek pomiędzy naszymi oczekiwaniami a rezultatami, jakie udaje nam się osiągnąć. Obawa, że coś nam się nie uda może być paraliżująca i sprawić, że nasze najgorsze przewidywania się spełnią. Negatywne myślenie sprzyja porażce. Myśl więc pozytywnie. Stale monitoruj swoje postępy, aby wiedzieć czy nie zboczyłaś z kursu.

Kontroluj swoje myśli i wystrzegaj się nadmiernego negatywizmu. Nie zapominaj jednak, aby myśleć realistycznie. Zastanów się, jakie trudności mogą pojawić się na Twojej drodze? Jak mogłabyś sobie z nimi poradzić? Przygotuj się na nie odpowiednio. Miej świadomość własnych ograniczeń i słabych punktów, ale również swoich unikalnych Talentów i mocnych stron. Jak najlepiej mogłabyś je wykorzystać w tej sytuacji? Co sprawiłoby, że osiągnięcie celu stałoby się łatwiejsze? Zastanów się czego potrzebujesz, aby zrobić pierwszy krok. I kolejne.  Przeanalizuj, jakie zasoby masz już w tej chwili w swoim posiadaniu, kto stoi po Twojej stronie, kto może Cię na tej drodze wesprzeć, co już umiesz, wiesz, jakie swoje talenty i mocne strony możesz wykorzystać, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz, a czego musisz się jeszcze nauczyć, co zgromadzić, o co zadbać. Przygotuj pozytywny plan działania, który uwzględnia Twoje zasoby i to co Ci sprzyja, ale także plan awaryjny, abyś wiedziała, co robić, gdy na Twojej drodze pojawia się trudności.

Nagradzaj się. Warto nagradzać się na drodze do sukcesu za pomyślne ukończenie każdego z pośrednich etapów. Świętuj, choćby skromnie każdy, najmniejszy nawet sukces. Strwóż własną listę mniejszych i większych przyjemności, po które możesz sięgnąć, aby uczcić swój triumf. To może być wylegiwanie się z dobrą książką na kanapie, obiad w restauracji, warsztaty rozwoju, weekend w SPA, kupienie sobie czegoś małego, ale sprawiającego radość. Pamiętaj, że istnieje wiele niedrogich sposobów, aby świętować swoje osiągnięcia. Bądź pomysłowa. Może aromatyczna kąpiel, kolacja przy świecach, obejrzenie dobrego filmu w kinie, spacer po lesie jest czymś, co da Ci więcej radości niż kolejna para butów. Dobrym pomysłem, jest zaproszenie przyjaciół, aby świętowali sukcesy razem z Tobą. Nagradzanie się i docenianie swoich wysiłków pomaga utrzymać wewnętrzny napęd i zapał do podążania drogą sukcesu.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma Twój wewnętrzna motywacja. Wiele zależy od Twojego nastawienia. Możesz odczuwać motywację, aby osiągnąć sukces albo też głównym motorem Twoich działań może być unikanie porażek. Największe szanse, aby zrealizować w życiu swój potencjał mają osoby nastawione na sukces,  w przeciwieństwie do tych, które jedynie starają się unikać błędów. Nastawienie na sukces i optymistyczna, a jednocześnie realistyczna ocena szans na realizację naszych zamierzeń, najlepiej nas motywuje i sprzyja temu, aby wytrwać w postanowieniach pokonując mniejsze czy większe przeszkody, jakie nieuchronnie pojawiają się na naszej drodze. Osoby nastawione na unikanie przegranej szybciej ogarnie zniechęcenie, częściej też poddają się one w obliczu nawet niewielkich trudności. Zdarza się też, że z lęku przed porażką zwlekają z wykonaniem zadania do tego stopnia, że w rezultacie klęska ich planów i marzeń staje się nieuchronna. Kontroluj zatem swoje myśli i dbaj o pozytywne nastawienie. Pracuj też nad własnymi przekonaniami. Przekonania, które otwierają Cię na nowe szanse w Twoim życiu to wiara, że człowiek jest kowalem własnego losu. I choć nie zawsze mamy wpływ na wszystko, co nas spotyka, mamy wpływ na to, co zrobimy z tym, czego przyszło nam doświadczyć. Inne wzmacniające przekonania to wiara w to, że zasługujesz na wiele dobrego w swoim życiu,  że efekty zależną od Twoich wysiłków, a trudności dadzą się pokonać, że zasługujesz na sukces. Osiągnięciu sukcesu w realizacji marzeń sprzyja również takie wybranie obszaru naszych działań, które jest zgodne z tym, co naprawdę cenimy, na czym nam najbardziej zależy i co jest dla nas ważne.

Stwórz wspierającą sieć relacji. Zastanów się kto może towarzyszyć Ci na drodze do sukcesu, kto może Cie wesprzeć, stać się Twoim przewodnikiem i mentorem. A może jest ktoś kto podąża tam gdzie Ty i z kim mogłabyś się wzajemnie motywować? Współpracuj. Współdziałaj. Poszukaj odpowiednich grup networkingowych. Znajdź grupę wsparcia, przejrzyj internetowe fora i portale społecznościowe, które skupiają ludzi idących tam, gdzie Ty. Zapisz się na szkolenie, które pogłębi Twoje umiejętności w dziedzinie, w której chcesz się doskonalić i wymień adresy z uczestnikami. Jeśli tylko jest taka możliwość, angażuj bliskich i znajomych w pomoc w realizacji Twojego marzenia. Jeśli Twoim celem jest uruchomienie własnego biznesu, podczas, gdy wciąż będziesz kontynuować pracę na etacie, ilość obciążeń, jakim zostanie poddany Twój organizm znacznie się zwiększy, a ilość wolnego czasu zmniejszy się drastycznie. Najbliżsi zatem będą musieli wziąć na siebie więcej zadań. Rozdziel od nowa domowe obowiązki. Naucz dzieci samodzielności, niech wykonują samodzielnie te rzeczy, które są na miarę ich możliwości. Niech sprzątają po sobie, pomogą nastawić lub posegregować pranie i choć czasem samodzielnie zrobią kanapki dla siebie i domowników (takich zadań może się podjąć dziecko już w wieku przedszkolnym).

 Kibicuj sukcesom innych. Obserwuj tych, którym się udało. Czytaj inspirujące wywiady ze znanymi osobami i biografie ludzi sukcesu. Zastanów się jaki jest sekret ich powodzenia. Dlaczego to właśnie im się udało. Jakie talenty i umiejętności otworzyły przed nimi najlepsze szanse. Jakie ważne decyzje podjęli w swoim życiu, które zaowocowały nadzwyczajnymi efektami. Jaki jest ich tok i sposób myślenia, skąd czerpali motywację i inspiracje, co nie pozwalało im poddać się, gdy sprawy nie zawsze układały się po ich myśli, jakie jest źródło ich siły. Jeśli możesz ułatwić komuś odniesienie sukcesu, na przykład poprzez skontaktowanie go z odpowiednią osobą, albo polecenie jego produktu, jeśli jest naprawdę wyjątkowy, zrób to. Życz innym dobrze. Dobra energia do nas wraca, podczas gdy zawiść i zazdrość sieją w naszej psychice spustoszenie.

Każde osiągnięcie celu jest niezwykle pozytywnym doświadczeniem, które buduje Twoje poczucie kompetencji i pewność siebie. Wyznaczenie celów pomaga osiągnąć w życiu to czego chcesz. Monitorowanie życiowych priorytetów pozwala na czerpanie z niego większej satysfakcji. Niech Twoja droga do celu będzie dla Ciebie przyjemną podróżą przez życie.